مولاوردی:

دولت تدبیر و امید بدنبال بهبود وضعیت زنان است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با دوبینا هنری، رییس بخش استانداردهای سازمان بین‌المللی کار با اشاره به سیاست‌های عدالت محورانه دولت تدبیر و امید گفت: معاونت امور زنان و خانواده سعی دارد در چارچوب این رویکرد در بهبود وضعیت زنان در ایران گام‌های اساسی بردارد.

يکشنبه 14 ارديبهشت 1393 - 16:47

شهیندخت مولاوردی تقویت نهاد خانواده، جایگاه زنان در عرصه اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و خانواده را از اهداف و برنامه‌های مرکز امور زنان دانست و اظهار کرد: ایجاد سازگاری میان مسئولیت‌های مختلف زنان اعم از خانوادگی و اجتماعی از دیگر وظایف این معاونت است تا زنان بتوانند با توانایی‌های خاص خود در حوزه‌های مختلف جامعه تأثیرگذار باشند.
وی افزود: از سوی دیگر معاونت امور زنان و خانواده در چارچوب عدالت محوری با در پیش گرفتن رویکرد عدالت جنسیتی برای ایجاد تعامل لازم میان نقش و حقوق زنان و مردان فعالیت می‌کند.
مولاوردی سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی را گفتگو و تعامل سازنده با جهان دانست.
خانم دوبینا هنری، رییس بخش استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیز در این دیدار با ارائه گزارشی در خصوص نوع فعالیت خود در سازمان ملل گفت: در سازمان ملل در خصوص دستیابی زنان به کار و فعالیت و حرفه در جوامع گوناگون نگرانی وجود دارد.

شناسه خبر: 77222