نشست با شورای معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی

شناسه خبر: 77171 -

چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393 - 21:15

شناسه خبر: 77171

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم