مولاوردی:

ظرفیت‌های شورای اجتماعی کشور باید به نفع امور زنان و خانواده استفاده شود

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در اولین جلسه کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان خانواده که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن اشاره به ظرفیت‌های شورای اجتماعی کشور، بر استفاده از آن برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مربوط به امور زنان و خانواده تاکید کرد.

سه شنبه 9 ارديبهشت 1393 - 17:43

شهیندخت مولاوردی ضمن تاکید بر همفکری و همگرایی بیشتر اعضای این کارگروه، ابراز امیدواری کرد؛ از فرصت این جلسات برای ساماندهی برنامه‌ها و اصلاح و تکمیل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به امور زنان و خانواده بهره جسته تا بتوانیم وظیفه اصلی خود را نسبت به ارتقای جایگاه زنان و تقویت بنیان و کارکرد خانواده در کشور انجام دهیم.

شناسه خبر: 77128