افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور ریاست جمهوری

سه شنبه 9 ارديبهشت 1393 - 13:25

شناسه خبر: 77100