بازدید از فازهای پارس جنوبی

شناسه خبر: 77010 -

دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 15:01

شناسه خبر: 77010

- سفرهای داخلی

- معاون اول