دیدار با فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان

شناسه خبر: 77000 -

دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 13:29

شناسه خبر: 77000

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم