معاون اول رییس جمهور از فازهای 17،16،15و 18 پارس جنوبی از نزدیک بازدید کرد و در جریان روند تکمیل و اجرای این فازها قرار گرفت.|>"> معاون اول رییس جمهور از فازهای 17،16،15و 18 پارس جنوبی از نزدیک بازدید کرد و در جریان روند تکمیل و اجرای این فازها قرار گرفت.|>" /> معاون اول رییس جمهور از فازهای 17،16،15و 18 پارس جنوبی از نزدیک بازدید کرد و در جریان روند تکمیل و اجرای این فازها قرار گرفت.|>" />

توسط دکتر جهانگیری صورت گرفت؛

بررسی میزان پیشرفت فیزیکی فازهای در دست اجرای پارس جنوبی

معاون اول رییس جمهور از فازهای 17،16،15و 18 پارس جنوبی از نزدیک بازدید کرد و در جریان روند تکمیل و اجرای این فازها قرار گرفت.

شناسه خبر: 76998 -

دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 11:46

دکتر اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان بوشهر در ادامه بازدید خود از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی، به همراه وزیرنفت، استاندار بوشهر و شماری از مدیران نفتی، بخشهای مختلف فازهای در دست اجرای پارس جنوبی را مورد بازدید قرار داد.
معاون اول رییس جمهور همچنین از امکانات، تجهیزات و تاسیسات این فازها مطلع شد و به همراه وزیر نفت راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای توسعه پارس جنوبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
گفتنی است دکتر جهانگیری قرار است تا دقایقی دیگر در جمع مدیران صنعت نفت سخنرانی کند.

شناسه خبر: 76998

- سفرهای داخلی

- معاون اول

فیلم مرتبطاخبار برگزیده