چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط با حضور معاون حقوقی رییس جمهور

شناسه خبر: 76967 -

شنبه 6 ارديبهشت 1393 - 19:17

شناسه خبر: 76967

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری