دکتر امین‌زاده در نخستین جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت:

زنان می‌توانند در اجرای سیاست‌های مقاومتی نقش موثری داشته باشند

معاون حقوقی رییس جمهوری در نخستین جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت گفت: در حال حاضر سیاست‌های مهم اقتصادی کشور در دست اجراست که زنان باید نقش فعالی در این حوزه داشته باشند.

شناسه خبر: 76836 -

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 - 15:16

دکتر الهام امین‌زاده با بیان اینکه بانوان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌توانند اثرگذار باشند، اظهار کرد: اتفاقاً بانوان از آنجا که مسئول تنظیم هزینه‌های خانوار هستند، می‌توانند در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور نقش موثری داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه باید از زنان باکفایت به نحو مناسب‌تری در اداره کشور استفاده شود، افزود: باید بستر و زمینه حقوقی حضور موثر زنان در اقتصاد کلان فراهم شود.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین تصریح کرد: چنانکه مقام معظم رهبری گفتند باید از پذیرش فرهنگ متحجر ولی نو نمای غربی پرهیز کنیم.

شناسه خبر: 76836

- دیدارهای داخلی

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده