تقدیم استوارنامه سفیر نیوزلند

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 - 12:45

شناسه خبر: 76809