پس از شرکت در پنجمین جشن جهانی نوروز رییس جمهوری کابل را به مقصد تهران ترک کرد

شناسه خبر: 76269 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 16:17


رییس جمهوری پس از شرکت در پنجمین جشن جهانی نوروز و برگزاری نشست سه جانبه با روسای جمهور کشورهای فارسی زبان و نشست چهار جانبه با حضور روسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و پاکستان و دیدار دو جانبه با رییس جمهوری اسلامی افغانستان دقایقی پیش با بدرقه وزیر آموزش عالی افغانستان، کابل را به مقصد تهران ترک کرد.

شناسه خبر: 76269

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده