در جلسه مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت

بررسی راهکارهای چگونگی اجرای اصل 50 قانون اساسی برای حفاظت محیط زیست

نخستین جلسه بررسی شیوه‌های اجرای کامل اصل (50) قانون اساسی در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برای حفاظت محیط زیست، به ابتکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با شرکت دستگاه‌های مسئول تشکیل شد.

چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 16:56

در این جلسه که به همت معاون اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با دعوت از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده بود، راهکارهای حفاظت کامل از محیط زیست و به ویژه تلاش برای کاهش آلودگی هوا به عنوان یکی از اصول مورد توجه قانون اساسی، مورد بررسی قرار گرفت.
خانم امین‌زاده در این جلسه به توجه ویژه دولت به مسئله محیط زیست اشاره و اظهار کرد: همانگونه که ریاست محترم جمهوری در سخنرانی خود در جمع استانداران تأکید کردند، مسئله محیط زیست در مرز بحران قرار دارد و باید این هشدار را جدی گرفت.
معاون حقوقی رییس جمهوری به ضرورت نگاه سیستمی و ملی به مسئله محیط زیست اشاره کرد و بخشی‌نگری را آفت اصلی عدم توفیق برنامه‌های محیط زیست دانست.
دکتر امین زاده اضافه کرد: در این سلسله نشست‌ها تلاش خواهیم کرد تا برنامه مشترک و قابل قبولی برای کاهش آسیب‌های زیست محیطی و راهکارهای حفاظت از آن تدوین و اجرای این برنامه را به عنوان اجرای یکی از اصول قانون اساسی پیگیری کنیم. همچنین با مرور قوانین و مقررات برای رفع نقص و یا خلأهای قانونی اقدام خواهیم کرد و چنانچه به نقص قانون پی بردیم لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه خواهیم کرد.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود در مورد چگونگی اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی پرداخته و راهکارها، چالش‌ها و ملاحظات دستگاه‌های ذیربط خود را درباره موضوع کاهش آسیب‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا ذکر نمودند.
معاون اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه وظیفه اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون بر عهده رییس جمهوری قرار گرفته و ایشان در نظر دارند این وظیفه را از طریق معاونت حقوقی به اجرا گذارند، گفت: این معاونت برنامه دقیق و منظمی را برای پیگیری اجرای اصول قانون اساسی تدوین نموده که این حرکت از موضوعات با اولویت و مرتبط با قوه مجریه آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در این روند اجرای بدون تزاحم و تعاملی قانون اساسی مدنظر است و در این سلسله اقدامات سعی خواهد شد تا برای اجرای اصول مقدس و آرمانی قانون اساسی برنامه‌ها و اقدامات اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تعریف شده و سپس بر حسن اجرای این برنامه و میزان پیشرفت آن طبق جدول زمان‌بندی تنظیم شده، نظارت خواهد شد.
این جلسات به طور منظم و با هدف تبیین تعهدات و الزامات دستگاه‌های اجرایی در قبال مسئله حفاظت محیط زیست و پیگیری اجرای این تعهدات در راستای اجرای اصل (50) قانون اساسی، به همت معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی معاون حقوقی رییس جمهوری تشکیل خواهد شد.

شناسه خبر: 74943