در جلسه هم اندیشی معاون حقوقی رییس جمهور و معاون قوانین مجلس عنوان شد:

تشکیل هیأتی متشکل از دولت و مجلس برای جمع‌آوری و تدوین قوانین منسوخ

جلسه هم اندیشی معاون حقوقی رییس جمهور و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین مقررات ریاست جمهوری با حضور دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهوری و دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

سه شنبه 8 بهمن 1392 - 18:50

دکتر الهام امین‌زاده در این جلسه، همفکری و همسویی موجود بین معاونت‌های حقوقی و قوانین دولت و مجلس را کم نظیر و فرصتی طلایی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس درک مشترک و واحدی از اهمیت کار مهم، سرنوشت‌ساز ملی تنقیح قوانین دارند و باید با استفاده از این فرصت برای ادامه این کار ریل‌گذاری مناسبی صورت گیرد، تا آیندگان هم بتوانند همین مسیر را ادامه دهند.
دکتر امیدوار رضایی نیز بخش‌های حقوقی و قوانین دولت و مجلس را چراغ راه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی عنوان کرد و اظهار کرد: ممکن است معاونت حقوقی یک وزارتخانه در ارزیابی حقوقی خود ناخواسته بخشی نگری کند و اینجا اهمیت جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آشکار می‌شود که با نگاهی کلان مسائل حقوقی و قانونی را رصد می‌کند تا بررسی‌های حقوقی فرابخشی انجام و ارائه شود. اداره قوانین مجلس کاملاً تمایل داشته و ضروری می‌داند که از توان و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به ویژه اداره تنقیح این معاونت استفاده کند.
در این جلسه ضرورت همکاری و تعامل نزدیک اداره قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری فراتر از خط کشی‌های اداری موجود مورد تأکید ویژه قرار گرفت و عنوان شد که بخشی از کاستی‌های موجود در مسأله تنقیح قوانین ناشی از جدایی و دوگانگی بخش‌های مرتبط با تنقیح قوانین در مجلس و دولت است.
اصلاح شیوه‌های قانون‌گذاری به عنوان مقدمه تنقیح دقیق‌تر قوانین، حتی حین طراحی، بررسی و تصویب قوانین از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که دکتر امیدوار رضایی درباره این مساله به طراحی شیوه نامه تدوین طرح‌های قانونی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و پیشنهاد کرد این اقدام به همه نهادهای دارای اختیار قانونگذاری در سطوح ملی و خرد تعمیم داده شود.
در این جلسه طرفین به توافق رسیدند تا کمیته مشترکی برای اجرایی نمودن تعامل میان دو قوه در خصوص تنقیح قوانین ایجاد شود.
در این جلسه همچنین گزارش مشروحی از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.dotic.ir ارائه شد که ضمن جمع آوری همه قوانین تصویب شده از سال 1285 هجری شمسی، اقدام به ایجاد ارتباط بین همه قوانین تصویب و اصلاح شده درباره موضوعات واحد و ارائه یکجای آنها به اضافه موارد نّسخ شده این قوانین کرده است.


شناسه خبر: 74381