مراسم تودیع و معارفه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

سه شنبه 23 مهر 1392 - 17:13

شناسه خبر: 72282