مراسم دعای عرفه در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری

سه شنبه 23 مهر 1392 - 15:57

شناسه خبر: 72280