دکتر نهاوندیان در مراسم تودیع و معارفه روسای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی:

این موسسه باید اتاق فکر و مشاور ریاست جمهوری در امور توسعه ای باشد

دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور بعد از ظهر امروز (شنبه) در مراسم تودیع و معارفه روسای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به گذشته پر تحول این موسسه گفت: جایگاه و کارکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در عین اینکه اقتضای آرامش و طمأنینه و اشراف بر مسایل بدون تأثیرپذیری از آنها را دارد در سالهای فعالیت خود تحولات زیادی را از سر گذرانده است و حال لازم است با استفاده از تجارب گذشته آینده کاری اثرگذارتری را رقم بزند.

شناسه خبر: 72228 -

شنبه 20 مهر 1392 - 16:01

دکتر نهاوندیان با ارائه شرح کوتاهی از وضعیت مدیریت و اقتصاد کشور و نسبت جایگاه این موسسه با این وضعیت افزود: 8 سال پیش در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته شد با اجرای یک سند بیست ساله به جایگاه اول منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته و برخوردار از عدالت برسیم و امروز که 40 درصد از زمان اجرای این برنامه سپری شده است،‌ لازم است یک ارزیابی دقیق از مسیر پشت سر گذاشته شده و نسبت تحقق اهداف با چشم انداز صورت گیرد تا بدانیم در ادامه مسیر با توجه به شرایط درونی و بیرونی چه گام هایی باید برداشته شود تا هم اهداف محقق شوند و هم پایداری بر مواد این برنامه حفظ شود.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه در سند چشم انداز 20 ساله رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده بود، اظهار داشت: در نیت جمعی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز تردیدی وجود ندارد اما لازم است ضمن ارزیابی آنچه از برنامه اجرا شده برای آینده نیز هدف گذاری مرحله ای انجام دهیم و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای این مهم نقش اساسی دارد.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: در این موسسه نباید به آن دسته از امور جاری که در موسسات علمی مشابه اشتغال دارند پرداخته شود بلکه باید مسائلی که لازمه یک حرکت میان و بلند مدت است در این مرکز طراحی شود و به بیان دیگر این موسسه باید به عنوان اتاق فکر کشورداری تلقی شود و به عنوان مشاور رییس جمهور در هماهنگ سازی اقدامات توسعه ای عمل کند.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه اگر نسبت به موضوعات علمی اشراف وجود داشته باشد امکان بهره گیری از نکات مثبت و احراز از نکات منفی آنها وجود دارد، تاکید کرد: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید ضمن استفاده از همه تجربه های برنامه ریزی در دنیا از تجارب گذشته و به خصوص 35 سال سپری شده در جمهوری اسلامی ایران بهره بگیرد و به جای آنکه برنامه ها و تصمیم ها را با سلاح و فساد تصمیم گذاران ارزیابی کنیم آنها را براساس محتوا ارزیابی کنیم.
رییس دفتر رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه این موسسه باید به گونه ای عمل کند که همه صاحبان فکر و اندیشه در بیان نظراتشان در اینجا آزاد و راحت باشند و این موسسه را خانه خود بدانند، گفت: در این مرکز ایجاد یک فضای آزاد اندیشی علمی لازم است چراکه چنین موسسه ای به عنوان یک مرکز فکری پشتیبانی کننده از مسوولین اجرایی کشور است.
رییس دفتر رییس‌جمهور با تشکر از مدیریت سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و تشکر از دکتر نیلی برای قبول زحمت اداره این موسسه که خود در تأسیس آن نقش موثری داشته است، خاطر نشان کرد: بنده از طرف خودم و مجموعه ریاست جمهوری همه گونه حمایت در راستای دستیابی به اهداف اعلام شده از سوی این موسسه را اعلام می کنم و تا زمانی که این موسسه کانون تجمیع افکار، آرا و ارائه طریق برای برنامه ریزی و مدیریت کشور باشد به این حمایت ادامه خواهیم داد.
دکتر نهاوندیان همچنین گفت: از همه کارکنان موسسه و صاحبان فکر و اندیشه انتظار داریم با آقای دکتر نیلی همفکری و همکاری کنند تا بتوانیم این سنت را که تعیین مسوولیت ها در موسسات و مراکز علمی تکوین و بلوغ سازمانی است نهادینه کرده و بر همین اساس نهاد سازی موثر و مفید را در این موسسه در دوره مدیریت آقای نیلی بیش از پیش ارتقا دهیم.
دکتر مسعود نیلی نیز در پایان این جلسه در سخنانی تعالی علمی، برقراری ارتباط بین مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد اتاق فکر سیاست پژوهی در رابطه با مسایل اساسی اقتصادی مبتلا به کشور و تبدیل این موسسه به مرکز تبادل آرا و نظرات مختلف برای اداره کشور را از اهداف خود برای دوره مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ذکر کرد.

شناسه خبر: 72228

- دیدارهای داخلی

- جلسات

- مراسم تودیع و معارفه

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده