نشست هم اندیشی تدوین سند جامع حقوق شهروندی با حضور معاون محترم حقوقی رییس جمهور

سه شنبه 16 مهر 1392 - 15:33

شناسه خبر: 72196