تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند

دوشنبه 15 مهر 1392 - 11:36

شناسه خبر: 72156