حضور در جمع خبرنگاران پس از جلسه هیات دولت

چهارشنبه 10 مهر 1392 - 15:21

شناسه خبر: 72108