سفر به سازمان ملل

دیدار برخی از رهبران اسلامی آمریکا با دکتر روحانی

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 17:05

شناسه خبر: 72016