سفر به سازمان ملل

سخنرانی در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

شناسه خبر: 71960 -

جمعه 5 مهر 1392 - 18:42

شناسه خبر: 71960

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده