سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر اسپانیا

شناسه خبر: 71895 -

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 02:00

شناسه خبر: 71895

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده