سفر به سازمان ملل

دیدار با ایرانیان

شناسه خبر: 71870 -

جمعه 5 مهر 1392 - 12:06

شناسه خبر: 71870

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده