سفر به سازمان ملل

دیدار با دبیرکل سازمان ملل

شناسه خبر: 71836 -

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 23:41

شناسه خبر: 71836

- سفرهای خارجی

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده