سفر به سازمان ملل

دیدار با رییس شورای اتحادیه اروپا

شناسه خبر: 71833 -

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 21:29

شناسه خبر: 71833

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده