سفر به سازمان ملل

سخنرانی در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته ای

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 21:25

شناسه خبر: 71832