سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر ژاپن

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 18:29

شناسه خبر: 71826