سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر فیجی و رییس گروه 77

شناسه خبر: 71821 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 10:00

شناسه خبر: 71821

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده