سفر به سازمان ملل

مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست

شناسه خبر: 71715 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 22:02

شناسه خبر: 71715

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده