سفر به سازمان ملل

مصاحبه با شبکه PBS

شناسه خبر: 71713 -

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 03:23

شناسه خبر: 71713

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده