سفر به سازمان ملل

دیدار با رئیس‌جمهور ترکیه

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 02:17

شناسه خبر: 71712