سفر به سازمان ملل

دیدار با معاون رئیس‌جمهور عراق

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 02:15

شناسه خبر: 71711