سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر کشور فیجی

شناسه خبر: 71686 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 15:27

شناسه خبر: 71686

- سفرهای خارجی

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده