سفر به سازمان ملل

دیدار نخست وزیر پاکستان با دکتر روحانی

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 01:59

شناسه خبر: 71593