سفر به سازمان ملل

مصاحبه دکتر روحانی با شبکه تلویزیونی سی. ان.ان

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 03:51

شناسه خبر: 71591