سفر به سازمان ملل

دیدار وزیر امور خارجه آلمان با دکتر روحانی

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 06:55

شناسه خبر: 71589