سفر به سازمان ملل

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 1

شناسه خبر: 71582 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 04:31

شناسه خبر: 71582

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده