سفر به سازمان ملل

دیدار با رییس صندوق بین المللی پول

شناسه خبر: 71580 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:41

شناسه خبر: 71580

- سفرهای خارجی

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده