سفر به سازمان ملل

سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

شناسه خبر: 71577 -

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:28

شناسه خبر: 71577

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده