سفر به سازمان ملل

ورود به نیویورک

شناسه خبر: 71530 -

سه شنبه 2 مهر 1392 - 01:58

شناسه خبر: 71530

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده