دیدار رییس مجلس ترکیه با معاون اول رئیس جمهور

دوشنبه 1 مهر 1392 - 13:16

شناسه خبر: 71493