بدرقه رسمی و تشریح‌ برنامه‌های ‌سفر به‌ مقر سازمان‌ملل‌متحد در نیویورک

دوشنبه 1 مهر 1392 - 12:50

شناسه خبر: 71492