سفر به سازمان ملل

بدرقه رسمی و ترک تهران

شناسه خبر: 71480 -

دوشنبه 1 مهر 1392 - 11:38

شناسه خبر: 71480

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده