در حکمی از سوی مرتضی بانک صورت گرفت؛

انتصاب مدیر کل پشتیبانی و خدمات عمومی نهاد ریاست جمهوری

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حکمی سید محمود افصح حسینی را به عنوان مدیر کل پشتیبانی و خدمات عمومی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

يکشنبه 31 شهريور 1392 - 14:22

متن حکم مرتضی بانک به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای سید محمود افصح حسینی
با سلام

نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری به موجب این حکم به سمت مدیر کل پشتیبانی و خدمات عمومی نهاد ریاست جمهوری منصوب می شوید.
مدیریت و برنامه ریزی در تامین نیازها و بهره برداری مناسب از کلیه امکانات و منابع در اختیار بخصوص فضاهای اداری و میراثی، به گونه ای که لحاظ صرف و صلاح را در استفاده از اموال عمومی عینیت بخشد و هم چنین نظارت و مدیریت بر انجام قراردادهای کاری مربوط و عملکرد پیمانکاران و کلیه امور خدمات عمومی مورد نیاز، از اهم وظایف و مسئولیت های جنابعالی می باشد که انتظار دارد به خوبی محقق گردد.
امید است با عنایات الهی و همکاری همکاران نهاد و دستگاه های ذیربط، در انجام وظایف قانونی و حسن جریان امور، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
مرتضی بانک
معاون کل سرپرست نهاد

شناسه خبر: 71426