در حکمی از سوی ترکان صورت گرفت؛

انتصاب «معاون برنامه ریزی و مطالعات» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

مهندس اکبر ترکان در حکمی محمد ابراهیم طاهریان فرد را به عنوان «معاون برنامه ریزی و مطالعات» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد.

دوشنبه 25 شهريور 1392 - 20:00

متن حکم ترکان بدین شرح است:
جناب آقای محمد ابراهیم طاهریان فرد
نظر به مراتب تعهد، دانش و توانمندی، تجارب و سوابق درخشان مدیریتی جنابعالی، بدینوسیله به سمت«معاون برنامه ریزی و مطالعات» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب می شوید.
با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تعامل و بهره گیری از ظرفیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از کشور و بستر سازی مشارکت آنان در عرصه های سازندگی و توسعه پایدار ملی، امید است در جهت انجام مطالعات و پژوهش های بنیادین مورد نیاز و شناخت توانمندی های ایرانیان، برنامه ریزی و اهتمام فرمائید.
اکبر ترکان
مشاور رئیس جمهورو سرپرست شورا

شناسه خبر: 71278