تودیع بقایی و معارفه دکتر نهاوندیان به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 20:00

شناسه خبر: 70425