رئیس جمهور در جمع فعالان حوزه صنعت و معدن : دانش باید ضمیمه صنعت شود

حمایت ، هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده

شناسه خبر: 137687 -

شنبه 11 تير 1401 - 17:52

0% ...

شناسه خبر: 137687

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها