بازگشت دکتر رئیسی از سفر ترکمنستان

شناسه خبر: 137656 -

پنجشنبه 9 تير 1401 - 04:21

شناسه خبر: 137656

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها