بازگشت دکتر رئیسی از سفر ترکمنستان

شناسه خبر: 137647 -

پنجشنبه 9 تير 1401 - 02:08

شناسه خبر: 137647

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی