گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم

شناسه خبر: 137528 -

شنبه 4 تير 1401 - 23:29

شناسه خبر: 137528

- رئیس‌جمهوری

- مصاحبه ها